מדיניות פרטיות

1.    מאחר ואתר www.logicar.co.il (להלן: "האתר") מכבד את פרטיות המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש" או "המשתמש"), החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.

2.    מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש/המשתמש, מהם נוהגי בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.

המידע הנאסף ודרכי איסופו. 
3.    בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:
א)    מידע הנמסר ביודעין הינו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת יצירת חשבון משתמש – מידע  זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה.
ב)    מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.

רישום לשירותים.
4.    ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע.
הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של מנהלי ובעלי האתר ובאחריותם.

השימוש במידע.
5.    השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
א)    לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
ב)    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
ג)    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
ד)    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
* המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני.
6.    האתר  מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים אותו הוא מספק וכן מידע שיווקי ופרסומי.
7.    מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
8.    האתר ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים/ספקים עפ"י האמור בסעיף 10. בנוסף, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמש באתר.
9.    מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי. 
10.    האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
א)    כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, לצד ג'.
ב)    במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
ג)    אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין. 
ד)    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
ה)    אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד או אדם כלשהו - וכן במקרה שהאתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד או אדם זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies.
11.    האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
12.    דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים.
13.    האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה - Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב - Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

אבטחת מידע.
14.    האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע.
15.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
16.    פנייה כזאת יש להפנות באימייל: info@logicar.co.il.  
17.    בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות.
18.    בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסרת, תשלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.